ΚΥΡΙΑΚΙ

Έκταση: 130.000 στρέμματα
Υψόμετρο: 780 μέτρα
Πληθυσμός: 2.161 κάτοικοι
Διεύθυνση: 32006 Κυριάκι Βοιωτίας

 

 

Χρήσιμα τηλέφωνα
Γραφεία Κοινότητας 2267051204, 2267051420, 2267051104
Κ.Ε.Π. 2267051800
Ταχυδρομείο 2267051450
Αγροτικό Ιατρείο 2267051225
Φαρμακείο 2267051212
Κ.Α.Π.Η. 2267051555, 2267051574
Σύλλογος Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιριστικός 2267051658
Ελαιοτριβείο Συνεταιρισμού Κυριακίου 2267051111
Παιδικός σταθμός 2267051200
Νηπιαγωγείο 2267051366
Δημοτικό σχολείο 2267051443
Γυμνάσιο – Λύκειο 2267051228